سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مذهب عشق

اسراء...

نقش تاریخی پیامبر است. در اسراء که شبانه از مسجدالحرام به مسجد الاقصی سفر می کند، می خواهد پیوستگی بین دو قبله مذاهب بزرگ توحیدی را اعلام کند. یعنی در وجود خودش می خواهد مسجدالحرام را به مسجد الاقصی اتصال بدهد. و این اتصال، رمزی است از اتصال معنوی که پیغمبر می خواهد اسلام خودش را در طول تاریخ به نهضت مسیحیت و یهود، یعنی به عیسی و موسی اتصال دهد. هم چنین یک زیربنای رمزی است، برای ایجاد یک وحدت بین همه مذاهب توحیدی در برابر شرک، وراثت تاریخی ، آری ، وراثت تاریخی، و جبهه مشترک در برابر شرک. در وحدت بین سه مذهب بزرگ توحیدی دنیا، اسراء یعنی حرکت پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی، رمز این نقش سیاسی-تاریخی است، پیوستن دو سمبلی است که که سه مذهب بزرگ دنیا را بیان می کنند.

معلم شهید دکتر علی شریعتی


+ نوشته شده در یکشنبه 92/1/25ساعت 9:14 عصر توسط سهیل نظرات ( ) |