سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مذهب عشق

مارقین...

کسانی هستند که که در اثر اشتباه، بد اندیشی، کج فهمی، بی شعوری، تعصب، کم آگاهی، انتخاب راه بد، " تبلیغات خارجی" ، سمپاشی، و زمینه سازی دشمن، " شایعه سازی" خیانت کاران، بدآموزی مغرضان و فریبکاران و منافقان و شرایط اجتماعی و جو مسموم فکریی که دشمنان داخلی و خارجی ایجاد کرده اند، عقده حسد و غرض شخصی و خودخواهی... از راه دین، راه درستی و درست اندیشی خارج می شوند و با حق به دشمنی آغاز میکنند، آلت فعل دشمن می شوند و مزدور بی خرد و مغرض بی غرض اند! در حالیکه قبلا در راه دین، در راه درستی و راستی بودند و در جبهه حق. ولی در اثر این زمینه سازی ها و تبلیغات سو دشمن- بدون اینکه آگاه باشند- کم کم از مسیر حقیقت و جبهه راستی کنار میروند، از راه راست روی برمی گردانند و بالاخره، از جبهه حق، منحرف میشوند و منشعب، و در عین حال خیال میکنند که جبهه حق و راه درست و جهت گیری صحیح را انتخاب کرده اند و "درست "  فکر میکنند و "خوب" کار میکنند!!
معلم شهید دکتر علی شریعتی
م.آثار 26- ص 219


+ نوشته شده در جمعه 91/10/8ساعت 11:59 صبح توسط سهیل نظرات ( ) |