سفارش تبلیغ
صبا

مذهب عشق

پروتستانتیسم

عبارتست از: "مسیحیت اسلامیزه" ، یعنی مسیحیتی که در اثر آشنایی با بینش اسلامی، تفکر و تلقی جهانی و جهانبینی اسلامی را گرفته ولی مسیحی مانده است، مانند اینکه امروز بسیار کسان هستند که مسلمانند و به اروپا میروند و در آنجا تحصیلات جدید میکنند و بینش اروپایی و بینش علمی جدید میگیرند، اما در عین حال مذهبشان را حفظ میکنند ولی با تلقی مدرن اروپایی مذهبشان را تحلیل میکنند. در اروپا مذهب کاتولیک در اثر آشنایی با جامعه اسلامی اسلامیزه شد. یعنی با بیداریهایی که جامعه اسلامی به این گروه روشنفکر میدهد، این گروه روشنفکر پروتست و اعتراض میکند علیه نظام منحط مذهبی حاکم بر خودشان. وقتی کاتولیک جهانگرایی را از اسلام میگیرد، پروتستانتیسم میشود. و به پروتستانتیسم به قول ماکس وبر عامل رشد و تحول جامعه اروپا بوده و عاملی جهت تغییر جهانبینی و تغییر مذهب بوده است.
در جنگهای صلیبی، اسلامیزه شدن مسیحیت، پروتستانتیسم را بوجود می آورد. و بعد کاتولیک تبدیل میشود به یک مذهب پروتست کننده، اعتراض کننده، انتقاد کننده، این جهانی، متکی به زندگی مادی و این جهانی. مسیحیتی که در هزار سال قرون وسطی موجب رکود بوده، بعد تبدیل میشود به عامل تحرک و سازندگی و حرکت اروپایی، وبرخلاف آنچه که به ما گفته اند دورکردن و نفی مذهب در رنسانس نبوده که تمدن جدید را بوجود آورده، بلکه علتش تبدیل مذهب منحط و انفعالی و زاهدانه به مذهب معترض و انتقادی و کوشنده و متکی به زندگی این جهانی بوده است. یعنی این پروتستانتیسم بوده که تمدن جدید را بوجود آورده. ماتریالیسم، ضد مذهب بودن، در رنسانس وجود نداشته، زیرا که رهبران و بزرگان رنسانس همه مذهبی بودند.
م.آثار 20، ص 322
معلم شهید دکتر علی شریعتی 


+ نوشته شده در یکشنبه 90/6/6ساعت 8:6 عصر توسط سهیل نظرات ( ) |